TUNÇMATİK UPS AKADEMİSİ Başlangıç Seviyesi Eğitimi

Amaç: Başlangıç seviyesi eğitim programını tamamlayan katılımcılar AC şebekede oluşan hangi bozucu etkiler nedeniyle UPS kullanılmasının gerektiğini, kritik yük tiplerini ve tipik davranış şekillerini, UPS’lerin çalışma prensibini, UPS seçiminde ve devreye alınmasında dikkat edilmesi gereken temel hususları öğrenecektir.

Kimler Katılabilir: UPS konusunda hiçbir temel bilgisi olmayan veya yetersiz olan kişi, kurum ve kuruluşlar.

Süre: 8 saat

Konular: Konu başlıkları ve içerikleri aşağıda sunulmuştur.

Elektrik Devreleri:

 • Elektrik devrelerinde kullanılan temel elektriksel büyüklükler. Akım, gerilim, aktif güç, reaktif güç, sanal güç, elektrik enerjisi tanımları ve uygulamalardaki önemleri.
 • Temel elektrik devre elemanları ve basit çalışma prensipleri. Direnç, Kondansatör, Endüktans, Transformatör.
 • Ohm Yasası.

 

AC şebekede oluşan ve elektrik güç kalitesini olumsuz yönde etkileyen olaylar:

 • AC güç şebekesinde oluşan bozucu olaylar, nedenleri ve etkileri.
 • Gerilim düşümleri, gerilim yükselmeleri, anlık gerilim değişimleri, harmonikler, düşük reaktif güç, gerilim kesintisi, frekans değişimleri, flicker v.d.
 • Şebekede ortaya çıkan bozucu olayların kritik yükler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak veya tümüyle ortadan kaldırmak için alınması gereken önlemler.

 

UPS’lerin çalışma prensibi ve terminolojisi:

 • Neden UPS kullanmalıyız? UPS kullanımının avantajları.
 • UPS seçiminde ve devreye alınmasında dikkat edilecek hususlar.
 • UPS’lerin sınıflandırılması. Bir fazlı/üç fazlı UPS’ler. Online/line interaktif UPS’ler v.d.
 • UPS’lerin temel çalışma prensipleri.
 • Yanlış UPS seçiminin doğuracağı sonuçlar.

Yorum Bırakın

X