Politikalarımız

Kalite Politikası

Firmamız Kalite Politikası belirlenmiş olup tüm çalışanlarımızın belirlenen bu kalite politikası doğrultusunda faaliyetlerde bulunması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca kalite politikamız belirli yerlerine asılarak her zaman göz önünde bulunması sağlanmıştır.

Firmamızda kaliteyi etkileyen işleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan tüm çalışanların, karşılıklı ilişkilerini, kime bağlı çalıştığını belirten organizasyon şeması hazırlanmıştır.

Kalite Politikamız
Kalite Hedefleri
Müşteri Odaklılık
Kalite Yönetim Sistemi Planlaması

Müşterilerimizin yarattıkları katma değeri arttırmak amacı ile iş süreçlerini düzenlemek ve / veya daha verimli hale getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi teknolojileri uygulamalarına güvenilir, kararlı, genişleyebilen ve kolayca güncellenebilen hızlı, etkin ve ekonomik çözümler üretirken; sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayabilen, müşteri memnuniyetini ve potansiyelini sürekli arttırabilen, etik değerlere saygılı ekip ruhu ile çalışabilen, personelinin memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli geliştiren sektöründe rekabet gücü yüksek bir firma olmaktır.

Firmamızda ürün gerçekleştirme şartlarını karşılanması yanında müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına, gelişen teknolojilere yetişebilmek, sürekli iyileştirme prensibine dayalı bir sistem oluşturmak amacıyla firmamızın ilgili fonksiyon ve seviyelerinde kalite hedefleri belirlenmekte olup tüm çalışanlarımızın bu kalite hedeflerinden haberdar olmaları sağlanmaktadır.

Firmamız üst yönetimi ve tüm çalışanlarımız müşteri tatminin arttırılması amacına yönelik olarak müşteri beklentilerinin belirlenmesi ve bu beklentilerin yerine getirilmesi için gerekli olabilecek faaliyetleri planlamakta ve uygulamaktadır. Müşteri beklentileri belirlenirken; ürün uygunluk beklentileri, ürün teslim ve teslim şartları beklentileri, ürün sorumluluğu beklentileri dikkate alınmaktadır.

Firmamızda üst yönetim; kurulmuş olan Kalite Yönetim sisteminin TSE- ISO 9001 standardının şartlarını bütünlüğünün sürdürülmesi için aşağıdaki hususları dikkate alarak planlamalar yapar.

  1. Firmamızca ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin sağlanması
  2. Süreç iyileştirme plan ve projelerinin uygulanabilmesi için sorumluluk ve yetkilerin belirlenmesi
  3. İyileştirme ve geliştirme için gerekli olabilecek mali ve alt yapı kaynaklarının sağlanması

Firmamız ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite sertifikalarına sahiptir.  Tunçmatik bu kalite standartlarına uygun olarak çalışmakta olup, her zaman müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir.

İsg ve Çys Politikamız

Kesintisiz Güç Kaynağı ve diğer teknoloji ürünleri konusunda ülkemizde önemli bir yeri olan Tunçmatik faaliyetlerini gerçekleştirirken;

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve ürünlerimizle ilgili mevzuata uymayı,

Çevre kirliliğini önlemek için; çevreye olan etkilerimizi belirlemeyi mümkün olan en alt düzeye indirmeyi ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken tüm kaynakları sağlamayı,

Kuruluşumuzda, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri belirleyerek proaktif bir yaklaşımla kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden tüm önlemleri almayı,

Çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı sürekli eğiterek, bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmayı,

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli arttırmayı,

esas olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği amaçlarımız belirlenecek ve sürekli izlenecektir.

X