Kurumsal

İsg ve Çys Politikamız

 

Kesintisiz Güç Kaynağı ve diğer teknoloji ürünleri konusunda ülkemizde önemli bir yeri olan Tunçmatik faaliyetlerini gerçekleştirirken;

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve ürünlerimizle ilgili mevzuata uymayı,

Çevre kirliliğini önlemek için; çevreye olan etkilerimizi belirlemeyi mümkün olan en alt düzeye indirmeyi ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken tüm kaynakları sağlamayı,

Kuruluşumuzda, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri belirleyerek proaktif bir yaklaşımla kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden tüm önlemleri almayı,

Çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı sürekli eğiterek, bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmayı,

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli arttırmayı,

esas olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği amaçlarımız belirlenecek ve sürekli izlenecektir.